מהו באמת עומק המשבר הכלכלי העולמי ומהם התסריטים הסבירים ליציאה ממנו

הכלכלה העולמית נעצרה ברבעון השני בחריקת בלמים, התל"ג היומי בשעת סגר "צונח" בכ- 20% ברוב המדינות המערביות, קרי בחודש של סגר התל"ג צונח בכ- 5% (במשבר של שנת 2009 התל"ג צנח בפחות מ 3%).אין ספק כי מדובר במשבר אמיתי, מהקשים ביותר שחווה העולם בעשורים האחרונים.

לדעתי  ובניגוד לרבים מעמיתי, שוק ההון עדין לא "מגלם" את הצפוי ומתנהג על פי "תזזית יומית" והירידות המהותיות מחכות לאחר דוחות Q2.


השאלה הנשאלת, מתי ובאיזה קצב תותנע שוב הכלכלה העולמית, ברור כי מדובר במערכת בה מספר רב של "חלקים נעים" ולכן לא ניתן לקבוע מסמרות, אולם הקונצנזוס המתקבל הינו כי התל"ג בשנת 2020 במערב יקטן בכ- 6% ולכך השלכות מרחיקות לכת, על ההיצע, הביקוש ו ומוצרים ראליים ועל שוק ההון. מדובר לכל הפחות בקטסטרופה כלכלית לטווח הקצר בהנחה והתאוששות תגיע בשנת 2021.

באשר לאופי היציאה מהמשבר ניתן להציג מספר מודלים כאשר כל אחד מהם מתייחס ל"תסריט" יציאה שונה:


מודל V  - מניח קצב יציאה מהיר בדומה לקצב הכניסה, קרי במהלך מאי - יוני עיקר המשבר יהיה מאחורינו

מודל U - מניח קצב יציאה איטי יותר, קרי נתמודד סגר חלקי ועם כלכלה צולעת עוד מספר חודשים

מודל W – מודל מפחיד באמת, המניח מדובר במשבר "דו קוטבי", קרי יציאה מהירה וכניסה מחודשת למשבר בחורף הבא.להלן המשמעויות על התל"ג במערב בשנים 2020-2021 כפי שאני מעריך בהתייחס לתסריטים השונים


סיכום ומסקנות


הכלכלה העולמית נעצרה בחריקת בלמים וברור שתשוב ל"נסוע", אולם לא ברור מתי ובאיזה מהירות ולכך השלכות רבות על המקרו והמיקרו גם יחד. להערכתי לא ניתן להמעיט מעוצמת המשבר, וברור שככול ונמהר לעכל את המתרחש נוכל להיערך למתרחש.


  1. ברמת המקרו - על המדינה לפרוש מיידית רשת בטחון "איתנה" למגזר העיסקי והפרטי גם יחד, זאת במחיר של הגדלה מהותית ביחס החוב לתוצר.

  2. ברמת המיקרו – על התעשייה והעסקים לבצע Reality check  ולהיערך מיידית לעולם חדש, כולל הערכת סיכונים והזדמנויות תוך בניה מחודשת של התוכנית העיסקית

  3. ברמת משק הבית – לא הולך להיות פשוט ויש להיערך לשחיקה בשכר במקרה הטוב..


המחבר : דיוויד סולומון כלכלן, יו"ר סולומון קפיטל

9 views
  • LinkedIn Social Icon