• LinkedIn Social Icon

דירקטור הממונה על  פעילות החברה  באירופה, מומחה בעל שם בתחום בנקאות השקעה,  ומרכז פעילותו הינה אירופה, ריצארד הינו שותף מייסד של בנק ההשקעות הארופאי  Galini Capital Group ובשנת 2018 מונה לתפקיד היוקרתי של בורר בבית המשפט הבינלאומי לבורריות בזינבה (The International Court of Arbitration in Geneva)

ריצארד כהן

דירקטור אירופה